גישורים

גישור הינו הדרך היעילה, הקצרה והזולה לפתרון סכסוכים ומחלוקות בהסכמה, תוך שמירה על סודיות ופרטיות המגושרים.

למשרדנו ניסיון בתחומי גישור שונים וביניהם:

גישורים

גישור עסקי

מאפשר המשך קיום מערכת יחסים עסקית בין המגושרים, חרף המחלוקות.


גישור נדל"ן

מאפשר לצדדים המגושרים (קבלן- רוכש נכס) קיום התחייבויות הדדיות בשלבי  הבניה, הבדק והאחריות ועד לשלב רישום הזכויות.


גישור בנזיקין

בתאונות עבודה, בתאונות דרכים ובתאונות אחרות בתחומי האחריות וגובה הנזק, המאפשר לצדדים להגיע לתוצאה מאוזנת ומהירה.


גישור בעבודה

מאפשר פתרון מחלוקות בין מעסיק לבין עובד, תוך בחינת האפשרות לשינוי תפקידים ושיבוצים במקום העבודה כאופציה למניעת פיטורין ולהמשך עבודה משותפת, או לסיומה, על בסיס הבנות והסכמות בין הצדדים המגושרים.

תפריט נגישות