תחומי פעילות

המשרד פועל בהיקפים גדולים בתחום האזרחי ותחומי ההתמחות העיקריים שלו הינם בענף הנדל"ן על כל היבטיו, לרבות בנושאים הבאים:

תפריט נגישות