התחדשות עירונית במבנים מסוכנים:הפתרון לסכנת קריסת הבניינים?