ביטול הערות האזהרה: "פסק הדין של העליון פגע בתכלית החוק"